zwemlesgroot

Zwem ABC

Wij bieden het enige echte Zwem-ABC!

nrz In Nederland mag iedereen zwemles aanbieden en een zwemdiploma uitgeven. Omdat hiervoor géén wettelijke standaard geldt, kan dit leiden tot verschillende zwemdiploma’s die niet onder dezelfde Nationale Norm Zwemveiligheid vallen. Dit terwijl we allemaal hetzelfde doel hebben om #heelnederlandzwemveilig te maken.

Bij Toucan Health Club hebben wij de Licentie Nationale Zwemdiploma’s en worden we elk jaar onafhankelijk getoetst door de stichting Nationale Raad Zwemveiligheid (voorheen Nationaal Platform Zwembaden | NRZ). Hierdoor weet je als ouder zeker dat onze zwemlessen en het zwemdiploma voldoen aan de meest recente kwaliteitscriteria en leg je de basis voor een leven lang zwemplezier en –veiligheid.

Dit geeft je als ouder/verzorger 5 zekerheden:
* Gediplomeerde en gekwalificeerde zwemonderwijzers, zodat je kind in veilige handen is en met plezier naar zwemles gaat.
Zo werken de zwemonderwijzers volgens de Gedragscode Zwembranche, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en blijven bijgeschoold.
* Je kind ontvangt de Nationale Zwemdiploma’s A, B en C. Met het behalen van het Nationaal Zwemdiploma C voldoet je kind aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. Deze officiële diploma’s worden bijvoorbeeld erkend door brandweer, politie en sportopleidingen voor de uitoefening van verschillende beroepen.
* De zwemlesaanbieder hanteert een helder beschreven zwemlesmethode, zodat je kunt bepalen welke aanbieder het beste bij jouw kind past. Tijdens de zwemles wordt je als ouder ook goed op de hoogte gehouden van de vorderingen van je kind.
* Een constante kwaliteit van de zwemlesaanbieder, geborgd door onafhankelijke jaarlijkse controle en toetsmomenten bij het diplomazwemmen.
* De Toucan Health Club biedt naast de reguliere contributies, de mogelijkheid tot het “afkopen” van de lessen welke dienen te leiden tot de zwemdiploma’s A en B. Deze afkoop garandeert voor één bedrag dat uw kind deze beide diploma’s zal kunnen behalen zónder dat daarvoor meerbedragen gerekend hoeven te worden zoals extra lessen tijdens de zomervakantie.
Men dient er rekenschap van te nemen dat contributies of afkoopbedragen nooit in zijn geheel of gedeeltelijk gerestitueerd zullen worden.

Dus: kies bewust en ga voor zekerheid!

In de opleiding voor het Zwem-ABC kunnen kinderen drie keer afzwemmen. Eerst voor het A-, dan voor het B- en tenslotte voor het C-diploma. Elk diploma betekent dat het kind over meer vaardigheden beschikt en veiliger is in het water. Om de veiligheid te waarborgen is het belangrijk dat kinderen het Zwem-ABC helemaal afmaken. Want pas na het behalen van het diploma C kun je zeggen dat ze echt “zwemveilig” zijn.

Leren zwemmen volgens het Zwem-ABC is meer dan het leren van een kunstje om vooruit te komen.

Vanaf het begin van de zwemlessen wordt er veel tijd besteed aan het vertrouwd raken met het water. Dat gebeurt op allerlei manieren, die soms de indruk wekken dat er in de zwemles alleen maar gespeeld wordt. In tegendeel, alle oefeningen en spelletjes zijn erop gericht kinderen zoveel mogelijk bewegingservaringen op te laten doen in het water. Het plezier in het oefenen is daarbij heel belangrijk. Kinderen beheersen in die fase nog niet de techniek van een zwemslag, maar leren, stapje voor stapje, toch al hoe ze zichzelf kunnen redden.

Pas als de kinderen zich echt prettig en veilig voelen, wordt begonnen met het aanleren van de beenslagen. In het eerste groepje werken we met een kurkje en een plankje zodat kinderen zo goed mogelijk kunnen oefenen op die beenslagen. In de tweede groep worden de plankjes zoveel mogelijk achterwege gelaten en gaan de kinderen verder met de volgende zwemslagen: -borstcrawl, -rugcrawl, -schoolslag en enkelvoudige rugslag. In deze twee groepen word met maximaal 6 kinderen gezwommen. In de derde en laatste groep gaan we de kurkjes afbouwen en een aantal extra vaardigheden behandelen, zoals drijven, watertrappen en door het gat zwemmen. In deze groep zwemmen we met maximaal 12 kinderen.

Een kind laten wennen aan het water en zichzelf te leren redden is iets waar je niet vroeg genoeg mee kunt beginnen. Wat is leuker dan in het water ravotten met vriendjes en vriendinnetjes? In een land als het onze is het echter noodzakelijk dat kinderen al op vroege leeftijd leren zwemmen. Bij de Toucan Health Club kan dat vanaf 5 jaar (inschrijven kan vanaf 3,5 jaar). Wanneer is een kind geheel watervrij en kunnen ze zichzelf goed voortbewegen in het water? Dat is als ze het ABC-plan hebben afgerond.

Over het Zwem-ABC 
Het zwem-ABC bestaat uit een drietal Nationale Zwemdiploma’s: A, B, C. Elk diploma is het bewijs dat jouw kind een bepaalde vaardigheid in het water heeft geleerd. De zwemdiploma’s A en B zijn waardevolle tussenstapjes, maar wie het zwemdiploma C op zak heeft, is een echte vriend van het water geworden. Hieronder volgt meer informatie over de verschillende diploma’s.

Diploma-reeks staand

A-diploma
De lessen bestaan uit verschillende groepen, namelijk:
• Spartelgroep: dit is een beginnersgroep waar de kinderen watervrij gemaakt worden en twee soorten beenslagen leren.
• Halfdiepgroep: in deze groep leren de kinderen de combinatie armen/benen bij de vier zwemslagen.
• Diepgroep: hier leren de kinderen een verbeterde school- en rugslag over langere afstanden, borst- en rugcrawl. Daarnaast worden de drijfmiddelen afgebouwd, leren ze drijven, onderwaterzwemmen en watertrappen.
• Afzwemgroep: dit is de laatste groep voor het A-diploma waarin wordt gezwommen met extra kleding en waarbij de kinderen toewerken naar het diplomazwemmen.

B-diploma
Bij deze groep wordt er meer aandacht besteed aan de borst- en rugcrawl, langere afstanden boven- en onderwater zwemmen, drijven en de kopsprong.

C-diploma
Het laatste diploma bestaat uit zwemmen met meerdere kledingstukken, wedstrijdslag van borst- en rugcrawl, langere afstanden boven- en onderwater zwemmen, steekduik, helphouding en verticaal / horizontaal drijven.

Gedragscode Zwembranche
Kinderen zijn kwetsbaar en moeten in een veilige omgeving leren zwemmen. Niet alleen fysiek, maar ook sociaal. Om duidelijkheid te scheppen, heeft het Nationaal Platform Zwembaden / NRZ samen met partners in de zwembranche de Gedragscode Zwembranche vastgesteld voor aanbieders van zwemlessen. In de gedragscode staat hoe medewerkers van een zwembad zich tegenover bezoekers moeten gedragen. Wilt u hier meer over lezen, klik dan hier.
Tevens is er een hulplijn beschikbaar: 0900-2025590 of hulplijn@nocnsf.nl

Reguliere rooster zwemlessen & groepslessen 

Zwemlessen   Zwemles A  Zwemles B  Zwemles C Aqua Vitaal  Aquarobics
Maandag   16:00 – 18:30  – 16:50 – 17:40  14:15 – 15:00  18:45 – 19:30
Dinsdag   16:00 – 18:30  16:50 – 17:40  –
Woensdag   13:30 – 18:30  –  18:45 – 19:30
Donderdag  16:00 – 18:30 16:00 – 16:50 17:40 – 18:30
Vrijdag  15:10 – 18:30 16:00 – 16:50  –  –
Zaterdag  09:00 – 13:20 12:30 – 13:20  –  –  –
Zondag   –  –

Mocht u verder nog vragen hebben met betrekking tot het zwem-ABC, mail dan naar zwemles@toucanhealth.nl of raadpleeg www.allesoverzwemles.nl
Onze jaarplanning vind je hier

Aanmelden Zwem ABC